Ανακύκλωση στους μπλε κάδους – Τι πρέπει να γνωρίζεις! Περιβάλλον

ANAKIKLOSI_527_355

Η ανακύκλωση στη ζωή μας ήρθε για να μείνει και παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) επιμένει δυναμικά.

Στην προσπάθεια της ΕΕΑΑ πολύτιμοι συνεργάτες είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οι πολίτες. Όλοι μαζί αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής και φέραμε την ανακύκλωση ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των Εθνικών μας Στόχων.

Η αύξηση του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών, η επέκταση του δικτύου μας σε περισσότερους Δήμους, η εδραίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη του ρεύματος ανακύκλωσης γυαλιού, η λειτουργία νέων Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και η παροχή πρόσθετων κάδων και οχημάτων συλλογής αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε το έργο μας με βασική προτεραιότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τα 5 βασικά βήματα της Ανακύκλωσης

  1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τις συσκευασίες μας από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, λευκοσίδηρο και αλουμίνιο από τα υπόλοιπα απορρίμματα στο νοικοκυριό
  2. Διπλώνουμε τις ογκώδης συσκευασίες (πχ χαρτοκιβώτια)
  3. Καθαρίζουμε τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα
  4. Ρίχνουμε χύμα τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες
  5. Δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλε κάδους