Πιο αυστηροί οι όροι χορήγησης δανείων στις επιχειρήσεις Uncategorized

Τραπεζα της ελλαδας

Το τελευταίο τρίμηνο του 2015 οι όροι δανεισμού προς τις επιχειρήσεις επιδεινώθηκαν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τακτικής έρευνας που διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, ωστόσο οι όροι χορήγησης των δανείων έγιναν ελαφρώς πιο αυστηροί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια ήταν ελαφρά μειωμένη κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2015, σε αντίθεση με τις θετικές προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Η μείωση αυτή οφείλεται στις μειωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για αγορές παγίων. Η ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις αναμένεται να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016.

Όσον αφορά στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια τα κριτήρια χορήγησης τους προς τα νοικοκυριά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2015. Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων το δ΄ τρίμηνο του 2015.Τα κριτήρια για όλα τα δάνεια προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2016.