Πρόστιμα μαμούθ στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA Lifestyle

alpha

Πρόστιμα, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, επικύρωσε το Δ’ Τμήμα του Συμβούλιου Επικρατείας για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου οι οποίες, σύμφωνα με το σκεπτικό των συμβούλων Επικρατείας, δεν είχαν αποφασιστεί.

Τα πρόστιμα είχαν επιβληθεί πριν από 9 χρόνια από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) σχετικά με δανειοδοτήσεις της τηλεοπτικής εταιρείας από τον βασικό μέτοχό της Δημήτρη Κοντομηνά. Σύμφωνα με το ΣτΕ ο δανεισμός έγινε με το πρόσχημα της αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας και ήταν μη νόμιμος.

Κι αυτό διότι ο νόμος 3166/2003 προβλέπει ότι η χορήγηση δανείων από τους μετόχους προς τηλεοπτική εταιρεία απαγορεύεται να υπερβαίνει το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της (μεταγενέστερα με το νόμο 3310/2005 το όριο του δανεισμού μειώθηκε στο 1%).

Ο κ. Κοντομηνάς φέρεται κατά τα έτη 2002 – 2004 να δάνεισε την τηλεοπτική εταιρεία πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με το μετοχικό κεφάλαιό της. Αναλυτικότερα, το έτος 2002 δάνεισε σε σχέση με το κεφάλαιο της σε ποσοστό 48,44%, το 2003 σε ποσοστό 156 % και το 2004 σε ποσοστό 171,80%.

Για τις δανειακές αυτές υπερβάσεις επιβλήθηκε από το Ε.Σ.Ρ. πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ στον σταθμό.

Το 2004 ο Alpha σύναψε ομολογιακό δάνειο ύψους 28,5 εκατ. ευρώ με την εταιρεία «ΔΕΜΚΟ Επενδυτική και Εμπορική Α.Ε.» στην οποία από το 2001 μέτοχος είναι ο κ. Κοντομηνάς με ποσοστό 25% (συμμετοχή με 13,65 εκατ. ευρώ). Για αυτή τη δανειοδότηση το πρόστιμο ήταν 500.000 ευρώ.

Το Δικαστήριο με την υπ΄ αριθμ. 196/2016 απόφασή του απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του καναλιού και επικύρωσε την απόφαση του Ε.Σ.Ρ. καθώς έκρινε ότι ο νόμος 3166/2003 δεν πλήττει τον συνταγματικά προστατευόμενο πυρήνα του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, ούτε τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Είναι χαρακτηριστικό πως το Δ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου δε θεώρησε υπέρογκο το ύψος του προστίμου, κρίνοντας ότι ο νόμος για τις περιπτώσεις δανειοδότησης προβλέπει ανάκληση της αδείας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού. Σύμφωνα εξάλλου με τις αποφάσεις του ΕΣΡ το 2006, η ανάκληση της άδειας λειτουργίας θα επέφερε βαρύτατες επιπτώσεις στην εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό, και για το λόγο αυτό είχε επιβληθεί ως επιεικέστερη ποινή, αυτή του προστίμου του 1,5 εκ. ευρώ.