Παναγιωτόπουλος προς εταιρείες για αντισταθμιστικά: "φέρτε τα λεφτά θα πάμε δικαστήρια" Uncategorized

Στη δικαστική διεκδίκηση των αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου θα προβεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις ανεκπλήρωτες συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναληφθεί στο πλαίσιο συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ) που έληξαν.

Έγγραφο του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Παναγιωτόπουλου, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, διαβεβαιώνει ότι «σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν ανεκπλήρωτες συμβατικές υποχρεώσεις αντισυμβαλλόμενων με το ΥΠΕΘΑ εταιρειών, η Υπηρεσία εκδηλώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επεκτείνεται η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης». Ο κ. Παναγιωτόπουλος ενημερώνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις ληγμένων εγγυητικών επιστολών, πλην όμως αφορούν Συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων που έχουν λήξει και βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης.

«Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, η Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, θα προβεί στη δικαστική διεκδίκηση των τυχόν αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου» αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος ενημερώνει ότι «η υλοποίηση των ενεργών Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων εξελίσσεται ομαλά, ενώ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται προβλήματα ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες συμβατικές προβλέψεις».

Το έγγραφο του υπουργού Εθνικής Άμυνας διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Βασίλη Οικονόμου, με την οποία έχει επισημάνει ότι, στον νόμο για την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία εναποτίθεται σε υπουργική απόφαση να ρυθμιστεί το θέμα των Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων που έχουν λήξει και οι οποίες εάν ρυθμιστούν και υπογραφούν οι νέες συμβάσεις θα φέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη στη χώρα μας και θα επιτρέψουν σε σοβαρά τμήματα της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας να επιβιώσουν. Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, από τον Μάρτιο του 2011, υπάρχει αναρτημένο στη σελίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχέδιο υπουργικής απόφασης, το οποίο όμως δεν έχει τύχει περαιτέρω επεξεργασίας.

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης είναι η εκκαθάριση των ληγμένων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρει, επίσης, ότι έδωσε εντολή για την άμεση εκκαθάριση όσων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων έληξαν ανεκτέλεστες, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι οφειλόμενες ποινικές ρήτρες.